doprava zadarmo
pri nákupe nad 99€
dovoz do
24 hodín
osobný odber
v ba do 15 min.
+421 948 345 292

+421 948 437 973

+421 948 265 060
shop@WALPERDRINKS.sk

PLATBY

1. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu vo výške uvedenej na stránke. Všetky sumy sú na stránke www.walperdrinks.sk, uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky. Ceny sú platné do momentu ich aktualizácie na stránke eshopu, pričom všetky tovary budú dodávané za cenu platnú v čase zaslania objednávky.

2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri dodaní tovaru kupujúcemu, pričom jej úplné zaplatenie je podmienkou pre vydanie tovaru kupujúcemu. Ak kupujúci kúpnu cenu nezaplatí, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

3. Kupujúci môže platiť kúpnu cenu za tovar niektorým z nasledovných spôsobov:

a) v hotovosti pri dodaní tovaru,
b) dobierkou  pri doručení tovaru
c) v prípade osobného odberu je možná platba v hotovosti

d) bankovým prevodom

4. Kúpna cena nezahŕňa náklady na dodanie tovaru, ktoré znáša kupujúci, pričom na ich splatnosť a spôsob platenia sa primerane použijú ustanovenia o splatnosti kúpnej ceny. Kupujúci je povinný nahradiť náklady na dodanie tovaru aj vtedy, ak odmietne prevziať riadne objednaný a doručený tovar, ktorý nemá žiadne závady.

5. Vlastnícke právo k tovaru prejde na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

Top